Lid worden van de Ruilkring Enschede


Wat kost dat?

De contributie bestaat uit twee delen, een bedrag in euro's en in Noabers:

De kosten voor het lidmaatschap van de Ruilkring zijn 10 euro per jaar.
Daarnaast betaalt ieder Ruilkringlid een bijdrage van 3 Noabers per maand. 

Meerdere mensen op één adres kunnen gezamenlijk één rekening nemen en betalen dan dus 1 lidmaatschap. 
We gebruiken de Noabercontributie van alle leden om allerlei gemeenschappelijke zaken binnen de Ruilkring te regelen.
Dit houdt in dat je ook Noabers kunt verdienen door iets te doen voor de “gemeenschap”, de Ruilkring zelf.


Hoeveel tijd kost het?

Als lid van de Ruilkring kun je zoveel tijd aan het handelen besteden als je zelf wilt.
Het kost natuurlijk tijd om iets voor iemand te doen.
Aan de andere kant kun je tijd besparen als iemand iets voor je doet, waar je zelf niet zo goed in bent. 

Wat niet verstandig is, is om lid te worden en daarna hélemaal niets te doen.
Begin eens met het bezoeken van een Kletscafé of een andere activiteit om wat andere leden te leren kennen.
Het ruilen gaat dan makkelijker.

Zodra je lid wordt, ga je ook een contributie in Noabers betalen, dus gelijk in actie komen is verstandig én leuk!
Er is ook niks mis met het gelijk vragen van een dienst als je om iets verlegen zit.

Als je lid wordt teken je voor de volgende uitgangspunten, "De Regel" :

  • Mijn vraag en aanbod is serieus en ik zal daar zorgvuldig naar handelen.
  • Ik kom mijn afspraken na, zowel wat de diensten betreft die ik verleen, als voor mijn vraag. Dit geldt ook voor de overeengekomen Noabervergoeding.
  • Ik  zal meewerken om tot een goede oplossing te komen, als er bij mijn handelsafspraken of bezigheden vragen of problemen zijn gerezen.
  • Wanneer mijn saldo te veel negatief of positief staat, is het goed dat de handelsbevorderaar mij tijdig adviseert om de Noabers te laten stromen.
  • Het verhandelen van goederen en/of diensten door ruil en zonder rente waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de opbouw van een samenleving, waarin duurzame consumptiepatronen als de normale patronen worden beschouwd.
  • Ik betaal de jaarlijkse contributie, zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering, vóór 31 januari.
  • Ik ben pas lid als ik het inschrijfformulier invul, de contributie betaald heb en de regel heb ondertekend.
  • Ik zeg mijn lidmaatschap op door de voorzitter van de kerngroep hiervan in kennis te stellen. Wanneer ik een negatief noaber- of eurosaldo heb, ga ik in overleg met de kerngroep om tot een oplossing te komen.